Logo Humaniora Color SVG

Studieaanbod

Studieaanbod te Stekene

Onderaan deze pagina ziet u een schematisch overzicht van de schoolstructuur.

Onze school profileert zich voornamelijk als eerste en tweede graadschool. Ervaring heeft uitgewezen dat onze opleidingen een degelijke en stevige basis bieden voor het doorstromen naar de derde graad. Er is natuurlijk samenwerking met de andere broederscholen, maar ook met tal van andere scholen uit het Waasland. We volgen de loopbaan en de resultaten van onze oud-leerlingen. Zij zijn immers onze referentie en het beste bewijs van onze kwaliteit!

In het eerste leerjaar van de eerste graad kan u kiezen tussen het eerste leerjaar A of B. Kiest u voor 1A dan krijgt uw zoon of dochter een algemeen vorming van 27u/week en wordt uw keuze eigenlijk bepaald door de verschillende 'accenten'. In een eerste leerjaar B ligt het accent op ervaringen opdoen zodat leerlingen feeling krijgen met verschillende materialen.

In het tweede leerjaar spreekt men niet meer van accenten maar 'basisopties' om al eens te polsen naar de interesses en mogelijkheden van de leerling in kwestie. Een eerste voorbereidende stap naar de tweede graad.

Vanaf de tweede graad worden de verschillende studierichtingen ingedeeld in 'domeinen', maar ook in 'finaliteiten'. Dit op basis van interesses en hun uiteindelijk doel. Ze geven duidelijker aan waarvoor een leerling wordt voorbereid.

Al decennia lang studeren er bekwame loodgieters en installateurs van centrale verwarming af op onze campus te Stekene. Na het volgen van de derde graad, kan je in Stekene ook terecht voor een 7de specialisatiejaar verwarmingsinstallaties.

Om reeds vanaf het eerste begin - het eerste leerjaar A - maximaal in te zetten op belangrijke criteria & interesses bij de latere studiekeuze beginnen we al meteen met 'CLIL' en 'STEM'-lessen.

Onze school legt niet enkel de focus op het cognitieve. Er zijn tal van andere dingen die belangrijk zijn. Zo zijn we al enkele jaren een 'SODA'-school.

Voor meer uitleg i.v.m. het studieaanbod verwijs ik graag naar de infobrochures of deze pagina.