Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Natuurwetenschappen

Tweede graad > Vierde jaar

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de doorstroomfinaliteit.

Natuurwetenschappen

Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stroomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de doorstroomfinaliteit, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.