Logo Humaniora Color SVG

Nieuwe Leerling

Informatie voor nieuwe leerlingen

Gelegen in een landelijke omgeving en rijk voorzien van groen, bezit onze school tal van troeven om onder de meest ideale omstandigheden actueel onderwijs aan te bieden.

De overstap van de lagere school naar het secundair is voor vele jongeren een grote sprong. Kiezen voor de Broederschool Stekene zorgt ervoor dat uw kind i.p.v. een grote sprong een grote stap kan nemen.

Ons studieaanbod

Bekijk ons studieaanbod op onze website. Sinds de onderwijsvernieuwing zijn er toch nog enkele 'begrippen' die we even willen verduidelijken. Hieronder enkele begrippen ter verduidelijking waar u best rekening mee kan houden bij het bepalen van de juiste studiekeuze.

'Accenten' in het eerste leerjaar van de eerste graad

In het eerste leerjaar kan u kiezen tussen A en B en da's wel degelijk een groot verschil!
De 'A' staat misschien wel voor de A van algemene vorming van 27 lesuren die identiek is voor alle leerlingen die kiezen voor 1A. De overige 5 lesuren of accenten gebruiken we voor het versterken, verdiepen en verkennen van enkele vakken en leerinhouden.
De 'B' staat misschien wel voor de B van beroep want deze leerlingen doen ervaringen op door te werken met verschillende materialen om zo sneller te kunnen kiezen welke 'A-finaliteit' ze willen volgen na de eerste graad. Hier staat de A in 'A-finaliteit' voor arbeidsmarktfinaliteit. Deze leerlingen kiezen dus al sneller voor één of ander beroep terwijl andere richtingen nog meer keuzemogelijkheden bieden.

'Basisopties' in het tweede leerjaar van de eerste graad

In het tweede jaar A krijgt elke leerling de algemene vorming van 25 lesuren per week aangevuld met 2 lesuren verdieping en remediëring en 5 lesuren verkenning van één of andere basisoptie. Basisopties zijn studieopties die een leerling maakt in het tweede jaar ter voorbereiding van de tweede graad. Bij die overstap kies je voor een studierichting die het best aansluit bij jouw interesses en mogelijkheden. In het tweede jaar zijn die basisopties eerder verkennend terwijl in de tweede graad bepaalde studiekeuzes echt wel domeingebonden zijn.

Willen we vanaf het eerste leerjaar al meteen inspelen op belangrijke basiscompetenties dan moeten we meteen beginnen met leren leren, werken in een digitale leeromgeving maar ook STEM en CLIL-lessen aanbieden. De latere studiekeuze wordt immers dikwijls bepaald door wetenschappen, wiskunde en de taalvaardigheid van de leerlingen. Vandaar dat we in bepaalde richtingen kiezen voor:

'CLIL' What's in a name?

CLIL is de afkorting van 'Content and Language Integrated Learning', wat zoveel wil zeggen als 'het geïntegreerd leren van taal en inhoud'.
Concreet wil dat zeggen dat een niet-taalvak aangeboden wordt in een andere taal dan het Nederlands. In het schooljaar 2017-2018 kozen we ervoor om op onze school enkele vakken in het Engels aan te bieden. Na een intensieve cursus en met de nodige diploma's op zak zijn er enkele leerkrachten klaar om het CLIL-avontuur vorm te geven.
In de eerste graad krijgen de leerlingen van de accenten moderne wetenschappen en economie en organisatie de kans om het vak Godsdienst in het Engels te volgen.
In de tweede graad kunnen de leerlingen van economische wetenschappen ervoor kiezen om het vak economie in het Engels te krijgen. Het gaat hier om één van de vier lesuren economie per week dat in een CLIL-jasje wordt gegoten.

'STEM'

STEM staat voor 'Science, Technology, Engineering and Mathematics'.

Omdat er in onze huidige samenleving een steeds grotere vraag is naar mensen met een STEM-profiel, ontwikkelde de Vlaamse regering een STEM-actieplan. Onze school is van oudsher een school met een STEM-profiel. Dankzij ons beroepsgericht en technisch onderwijs hebben we tal van extra mogelijkheden waar ook onze ASO-leerlingen gebruik van kunnen maken. Leerlingen van de lagere scholen maakten afgelopen jaren gretig gebruik van onze STEM-accomodatie en kennis van extra vaardigheden.

STEM begint in het eerste jaar A accent moderne wetenschappen op een speelse wijze. Leerlingen maken een zelfrijdende auto met behulp van milieuvriendelijke energie, bouwen bruggen met wat eenvoudige materialen om de eerste architecturale inzichten te bekomen en al snel wordt het wat moeilijker en schrijven we onze eerste computerprogramma’s in Scratch. Al spelend krijgen ze enkele functies onder de knie en vooraleer je het weet, zitten we in de wereld van de robotica. De Mbots staan ter beschikking van de toekomstige ingenieurs.

We proberen de interesses en de talenten van onze leerlingen op gebied van wiskunde en wetenschappen te ontwikkelen en ze in de juiste STEMming te brengen om later te kiezen voor de knelpuntberoepen in onze sectoren. Interesse?
Dan is dit onderwijs op jou afgeSTEMd!

STEM award

'SODA'

SODA staat voor 'Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude, waarden die onze school, ouders en de bedrijfswereld belangrijk vinden?

'Domeinen' in de tweede graad

In het tweede jaar heb je wellicht gekozen voor de één of andere basisoptie ter verkenning van uw interesses. In het derde jaar heb je nu misschien al bewuster gekozen of toch nog niet?
Op onze school kan je terecht voor onderstaande domeinen:

  • ECONOMIE
  • STEM
  • TAAL & CULTUUR
  • SPORT

Belangrijk bij het kiezen is te kijken naar de begrippen 'domeinoverschrijdend' en 'domeingebonden'.
Je kiest sowieso voor een aantal richtingspecifieke uren, maar hoe meer domeinoverschrijdend de richting is, hoe gemakkelijker je nog kan veranderen van richting. Bekijk je de lessenroosters ven domeinoverschrijdende richtingen dan merk je tal van vakken op met verdiepte basisvorming terwijl dat domeingebonden richtingen niet voorkomt. Deze verdiepte basisvorming zorgt er voor dat je in de derde graad nog meer opties hebt, terwijl bij een domeingebonden keuze je eerder beperkt bent tot het door jou reeds gekozen domein.

'Finaliteiten' in de tweede graad

Vanaf de tweede graad worden de verschillende richtingen onderverdeeld op basis van hun uiteindelijke doel of finaliteiten. Deze geven aan waarvoor een leerling wordt voorbereid:

Doorstroomfinaliteit (D)

Leerlingen die willen doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs kiezen best voor een studierichting behorende tot de doorstroomfinaliteit.

Dubbele finaliteit (D/A)

Kies je als leerling voor een richting met de dubbele finaliteit dan kan je doorstromen naar professionele bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen, maar kan je ook meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktfinaliteit (A)

Studierichtingen met een arbeidsmarktfinaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of een verdere specialisatie.

Een schooldag

Lestijden

BeginuurEinduur
08.2509.151ste lesuur
09.1510.052de lesuur
10.0510.20pauze
10.2011.103de lesuur
11.1012.004de lesuur
12.0013.00middagpauze
13.0013.505de lesuur
13.5014.406de lesuur
14.4014.55pauze
14.5515.457de lesuur
15.4516.358ste lesuur (afhankelijk van het lessenrooster)

Op woensdag eindigen de lessen om 12.00.

Middagpauze

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen op school blijven of thuis gaan eten (mits schriftelijke toestemming van de ouders). 

Wie op school blijft, kan verse soep en/of broodjes kopen of een eigen lunchpakket meenemen.

Speelplaats

Wij beschikken over twee speelplaatsen. De leerlingen van de eerste graad gebruiken de speelplaats in de Nieuwstraat. Vanaf de tweede graad verzamelen de leerlingen tijdens  de speeltijd op de speelplaats aan de Polenlaan.

Hobbyclub

Elke middagpauze tussen 12.30u en 13u openen we ‘de hobbyclub’. Nog even een les nakijken, leerstof inhalen, kaarten, een keuze maken uit ons grote aanbod gezelschapsspellen, kickeren, voetballen, muziek beluisteren via YouTube… het kan allemaal. Je leerkrachten maken er graag tijd voor vrij om de hobbyclub te begeleiden. Zo zijn om 13u je batterijen alweer opgeladen voor een namiddag boeiende lessen.

Naar school

Ligging

In de landelijke omgeving van Stekene bieden wij ‘Onderwijs dichtbij (t)huis’. Onze school ligt ingesloten tussen de Nieuwstraat en de Polenlaan en is vlot bereikbaar met de fiets, de auto en de bus.

Plattegrond Broederschool Campus Stekene

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Voor leerlingen die les krijgen in de werkplaats of stage lopen in de derde graad is tevens het werkplaats- en stagereglement van kracht.

Diligamus opere et veritate

Onze school maakt deel uit van de Broederscholen Hiëronymus. Als katholieke school proberen we rekening te houden met anderen. Op bepaalde tijdstippen in het jaar is het nodig om eens stil te staan bij enkele dingen en is een bezinningsmoment uiterst zinvol. Wij steunen met onze Broederschool tal van goede doelen zoals Broederlijk Delen, Music For Life, Hope for Duchenne, VZW De Sperwer, VZW Kinderen voor Cambodja.…

We vinden het belangrijk dat het onderwijs stilstaat bij de gruwelijkheden van deze wereld zoals bv. de Wereldoorlogen. Vrede handhaven is natuurlijk essentieel en dat begint bij ons op onze school, in de klas en bij jezelf. Zo willen we bekend staan, in Stekene zelf en tot in de verste uithoeken - zelfs tot in Cambodja.