Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Accent moderne wetenschappen (optie CLIL)

Eerste graad > Eerste jaar

Heb je een brede interesse? Ben je op zoek naar een uitdaging op verschillende vlakken? Studeer je graag en vlot? Ben je in staat om theorie vlot te verwerken? Kies dan voor het accent moderne wetenschappen.

Accent moderne wetenschappen

Deze richting biedt de meest algemene vorming. Er is meer ruimte voor het versterken en gedifferentieerd werken in de taalvakken Nederlands en Frans, wiskunde en het wetenschappelijk denken. Tijdens het projectuur STEM leert men probleemoplossend denken en werken volgens wetenschappelijke methodes. Je gaat zelfstandig of in groep aan de slag om vaardig te worden in het digitale tijdperk. Je leert samenwerken via 'the cloud' en krijgt de mogelijkheid om je creativiteit te laten zien door bruggen te bouwen, spelletjes en robots te programmeren enz.

Onze school zet strek in op meertaligheid en werd daarom een CLIL-school. Dat is een meerwaarde, want onze school mag bepaalde vakken in een vreemde taal aanbieden. Wij kozen er voor het vak godsdienst aan te bieden in het Engels in de eerste graad.