Logo Humaniora Color SVG

Inschrijven

Onze school is momenteel gesloten. De hyperlinks naar de verschillende inschrijvingen zijn bijgevolg ook niet aanklikbaar. Vanaf dinsdag 20 augustus is onze school terug bereikbaar.

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025:

Inschrijven in het 1ste jaar

Hoe en wanneer digitaal aanmelden?
Meld je aan tussen maandag 25 maart 09.00 u. en vrijdag 19 april 13.00 u. via de website www.naarhetsecundair.be.

 • Het tijdstip waarop je dit doet binnen deze periode speelt geen rol. 
 • Je geeft het beste meerdere voorkeurscholen op zodat je meer kans hebt op een plaatsje. Het aanduiden van meerdere scholen vermindert je kans op een plaats in de school van je eerste keuze niet.
 • Ook wanneer je al een broer of zus in onze school hebt en dus gebruik kan maken van je voorrang, moet je online aanmelden om je plekje in onze school te reserveren. 
 • Wanneer je nog niet weet of je in 1A of 1B kunt starten, moet je de aanmeldprocedure zowel voor 1A als voor 1B doorlopen. Bespreek dit dan zeker met je leerkracht van de lagere school. Bel dan ook even naar onze school zodat we je hierover goed kunnen inlichten.

Op 2 mei 2024 worden de plaatsen elektronisch toegewezen. In de loop van de namiddag ontvang je hierover een mail met een ticket voor een plaats in de aan je kind toegewezen school.

Indien je een ticket krijgt voor Broederschool Stekene word je door onze secretariaatsmedewerkers telefonisch gecontacteerd op vrijdag 3, maandag 6 of dinsdag 7 mei en maken wij een afspraak voor de inschrijving.

Heb je je aangemeld en heb je nog geen school toegewezen gekregen op 2 mei? Geen ticket ontvangen om te kunnen verzilveren? Neem dan zeker telefonisch contact op met onze school.

Tussen 14 mei en 12 juni 2024 moet je je aanmelding bevestigen aan de school. Doe je dit niet, dan vervalt je plaats. Vergeet dus niet het ticket te verzilveren!

Vanaf 14 mei 2024 om 09.00 uur kan je je vrij aanmelden via deze link. (Link is pas actief vanaf dat moment.) Wie nog niet elektronisch aangemeld was, kan dan pas aanmelden en komt dan eventueel op de wachtlijst terecht. Zodra er voor jou een plaats is, word je door een secretariaatsmedewerker gecontacteerd.

Vanaf 1 juli 2024 kan je definitieve inschrijving worden voltooid. Bezorg dan zeker volgende zaken aan de school:

 • je getuigschrift van de lagere school
 • je rapport
 • het adviesformulier van de lagere school
 • je identiteitskaart
 • eventueel advies van het CLB
 • eventueel andere attesten (bv. leerstoornis, zorgdossier, …)

Inschrijven in het tweede jaar

Voor het tweede jaar kan je je aanmelden vanaf maandag 29 april om 8 uur. Op dat moment zal hier een aanmeldingsformulier online staan.

Alle aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst. De volgorde op deze wachtlijst wordt bepaald door het tijdstip waarop de aanmelding digitaal verzonden wordt.

Je wordt gecontacteerd door een secretariaatsmedewerker om je te melden of er voor jou een plaats is. Hij of zij spreekt dan met jou af wanneer je op school kan langskomen voor de definitieve inschrijving.

Vanaf 1 juli kan er definitief worden ingeschreven op school. Bezorg dan zeker volgende zaken aan de school:

 • je rapport met daarop het attest dat je in 2023-2024 behaalde
 • je identiteitskaart
 • eventueel advies van het CLB en eventueel andere attesten

Inschrijven vanaf het derde jaar

Voor de hogere jaren kan je je aanmelden vanaf maandag 29 april 2024 om 8 uur. Op dat moment zal hier een aanmeldingsformulier online staan.

Alle aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst. De volgorde op deze wachtlijst wordt bepaald door het tijdstip waarop de aanmelding digitaal verzonden wordt.

Je wordt gecontacteerd door een secretariaatsmedewerker om je te melden of er voor jou een plaats is. Hij of zij spreekt dan met jou af wanneer je op school kan langskomen voor de definitieve inschrijving.

Vanaf 1 juli kan er definitief worden ingeschreven op school. Bezorg dan zeker volgende zaken aan de school:

Bezorg dan zeker volgende zaken aan de school:

 • je rapport met daarop het attest dat je in 2023-2024 behaalde
 • in geval van C-attest: ook je rapport van het vorige schooljaar 2022-2023 met daarop het attest dat je toen behaalde
 • je identiteitskaart
 • advies van het CLB en eventueel andere attesten