Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Bedrijf & organisatie

Tweede graad > Vierde jaar

Bedrijf en organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie.

Bedrijf & organisatie

Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifieke gedeelte een beperkt aantal onderdelen van economische wetenschappen (algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen) aan bod. In tegenstelling tot de economische studierichtingen in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier uitsluitend toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van kantoorsoftware aan bod.

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, personeelsbeleid, verkoop en logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.