Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Basisoptie moderne talen & wetenschappen (optie CLIL)

Eerste graad > Tweede jaar

basisoptie moderne talen & wetenschappen

De basisoptie moderne talen en wetenschappen in het tweede leerjaar is de voorbereiding op verder studeren in de doorstroomfinaliteit.

Kenmerkend voor alle studierichtingen in de doorstroomfinaliteit is dat er vrijwel uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In het tweede leerjaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt ook kennis met economie en wetenschappen.