4 TSO: Nijverheid

4 TSO [EM & MT]

elektromechanica [EM]

mechanische technieken [MT]

godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

wiskunde

5

3

geschiedenis

1

1

aardrijkskunde

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

toegepaste fysica

1


toegepaste chemie

1


natuurwetenschappen


1

elektriciteit

3


schakeltechnieken

2


energiekringen TV + PV


2

mechanica

2


mechanica CAD/CAM (TT)

2

3

mechanische constructies TV + PV


11

realisaties mechanica TV + PV

434

34

 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be