4 TSO: Bedrijfseconomie

4 SBE

Bedrijfseconomie (handel) [SBE]

godsdienst

2

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Duits

1

wiskunde

4

geschiedenis

1

aardrijkskunde

1

natuurwetenschappen

2

lichamelijke opvoeding

2

dactylo

2

bedrijfseconomie 

6

toegepaste informatica 

2


34

 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be