1ste leerjaar A

Vanaf 1 september 2019 zijn er wijzigingen in onze lessentabellen. De modernisering van het secundair onderwijs wordt ingevoerd in het eerste leerjaar. In het eerste leerjaar A en B zijn er 27 uren algemene vorming. Deze algemene vorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte dat de school en de leerlingen ruimte voor differentiatie laat.
Op onze campus te Stekene richten we het eerste leerjaar A in met vier verschillende accenten
  • moderne wetenschappen
  • economie en organisatie
  • STEM technieken
  • sport
 
De uren algemene vorming zijn identiek voor alle 1ste leerjaren A met uitzondering van de optie moderne wetenschappen. Daar bieden wij de interessante CLIL-optie aan (vak godsdienst CLIL ). In de kolom differentiatie en remediëring vindt u de verschillen tussen de verschillende accenten. 

Deze variatie in het keuzegedeelte biedt onze school aan (overzicht in één tabel): 
 
1ste leerjaar A ACCENTEN moderne wetenschappen economie & organisatie STEM technieken (nijverheid)sport 
 aantal urenaantal uren diff. / rem. aantal uren  diff. / rem.aantal uren  diff. / rem.aantal uren  diff. / rem.
   CLIL       
AV aardrijkskunde 2 2  2  2  2 

AV Engels

 1 1


1


1

  1


AV Frans

 3 3

1

3

1

 3  3


AV geschiedenis

 1 1


1


1

  1


AV godsdienst

 2 


2


2  2


AV godsdienst CLIL  2       
AV lichamelijke opvoeding 2 2


 2


2

  2


AV mens en samenleving

 1 1


 1


 1  1


AV muzikale opvoeding

 1 1


1


 1  1


AV natuurwetenschappen

 2 2


2


 2  2


AV Nederlands

 44

1

4

1

4

  4


AV plastische opvoeding  22


 2


 2  2


AV techniek

 2 2


2


2

  2


AV wiskunde

 4 4

1

4

1

4

 1
 4

1

ICT / leren-leren

  

1


1


 1 

1

Project uur STEM  1      

project uur economie

  1


  


STEM technieken (nijverheid)

  

 3 


sport

  

  

3

  27 27

5

27

5

27

 5 27

5

  32 32 3232 

Elk 1ste leerjaar A heeft een lessenrooster van 32 uren/week. Eventueel kan dit nog aangevuld worden met dactylo en avondstudie.
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be