TSO

Het TSO besteedt naast een algemene vorming aandacht aan de technische vakken.
Deze studierichtingen zijn erg verschillend wat de inhoud en bedoeling betreft.

Bedrijfseconomie (Handel)

In de tweede graad Handel TSO krijg je een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding van een Kleine- en Middelgrote Onderneming (KMO) en ook een basis rond het commerciële luik.
Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten gebruiken in functie van administratieve toepassingen. Je zet er je eerste stappen als ondernemer. Daarnaast verwerf je de basisbeginselen van het programmeren. Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans en Engels) ondersteunt het geheel. Logisch denken en nauwkeurig en ordelijk werken zijn hier bovendien een must.

Lichamelijke opvoeding en sport

Vanaf het schooljaar 2015 - 2016 organiseren we in samenwerking met de collega's van de Biotechnische en Sport uit Sint-Niklaas het 3de jaar Lichamelijk Opvoeding en Sport. Het is niet noodzakelijk dat je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd. Deze richting kan je aanvatten na elke optie van het tweede gemeenschappelijke leerjaar A. Voorwaarde is dat je graag en goed sport. Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Zeven lestijden sport worden toegevoegd aan de twee lestijden lichamelijke opvoeding. De sportlessen worden gegeven in de nieuwe sporthal van de gemeente Stekene. Een prachtige accommodatie om de sportievelingen op het juiste niveau te brengen.

Nijverheid

Studierichtingen met meer algemene en theoretisch-technische vakken bereiden  voor op hoger onderwijs. Daarvan is de studierichting elektromechanica een voorbeeld.
De richting is eerder geschikt voor leerlingen met een voldoende sterke wiskundige basis en een grote interesse voor techniek. Leerlingen leren problemen met meervoudige aspecten (elektrisch, elektronisch, mechanisch) op te lossen. Zij leren computer-ondersteunend tekenen. Leerlingen in elektromechanica zijn sterk in inzichtelijk denken en handelen.

TSO-studierichtingen met meer uren praktijk zijn eerder gericht op de voorbereiding op een beroep. Een voorbeeld daarvan is de studierichting mechanische technieken.
In deze sterk praktijkgerichte afdeling leren de leerlingen schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek (vorm geven aan een metalen werkstuk), machines instellen, bedienen en (de)monteren.

Voor de lessenroosters klikt u in het menu.

 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be