Remediëringslessen

Leerlingen die ondanks hun talenten tegenvallende resultaten voorleggen, hebben nood aan remediëring. In eerste instantie neemt de vakleerkracht deze remediëring op zich. Als de leerling zo'n bijkomende hulp écht kan gebruiken, dan staat de vakleerkracht tijdens de middagpauze of een 8ste lesuur klaar om hem/haar met raad en daad bij te staan. Extra uitleg kan immers wonderen doen om de achterstand bij te werken en/of een gedegen methode onder de knie te krijgen.
 
Daarnaast beschikken leerlingen ook over een elektronisch leerplatform boordevol extra oefeningen waardoor de leerkrachten de leervorderingen via de computer kan opvolgen. Soms volstaat het om gedurende een tijdje onder begeleiding eens extra met de leerstof bezig te zijn om terug aansluiting te krijgen bij de klasgroep en de leerstof.
 
Als voor de vakken Frans en wiskunde extra hulp noodzakelijk is, organiseert de school remediëringslessen. Deze worden tijdens de middagpauze of na de lessen gegeven. De betrokken vakleerkrachten of de klastitularis nodigen de leerlingen hiervoor uit. De ouders worden op de hoogte gebracht via een brief of een verwijzing in de schoolagenda.
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be