Leren leren

In de lagere school krijgen de leerlingen al heel wat tips mee omtrent 'leren leren'. In het middelbaar moeten ze deze tips omzetten in hun studiemethode. 'Plannen' en 'herhalen' zijn daarbij de absolute sleutelwoorden.
 
Het is niet voor iedereen zomaar evident om een degelijke leermethode te ontwikkelen. Soms is het echt nog worstelen met enkele nieuwe zaken zoals een schoolagenda bijhouden, in orde zijn voor elke les, alle informatie gehoord hebben, taken en toetsen plannen examens voorbereiden ...
 
Daarom worden in onze school de eerstejaars extra begeleid in hun zoektocht naar de voor hen gepaste studiemethode. In een stappenplan dat de ouders ook kunnen raadplegen via het elektronische communicatieplatform SOL, krijgen de leerlingen een handleiding 'leren leren' mee. Wat oorspronkelijk bedoeld was als handleiding voor de eerstejaars, kan eveneens een hulpmiddel zijn voor de meer ervaren leerlingen.
 
Daarnaast geven voor vakspecifieke problemen de vakleerkrachten een reeks goede tips om kleine beslommeringen of grote problemen aan te pakken. Een voorbeeld daarvan zijn de digitale woordenlijsten (bv. Wrts) voor vreemde talen.
 
       
Nieuw voor de leerlingen in het eerste leerjaar A is het verwerken van grote(re) gehelen. Door het project 'gespreide en permanente evaluatie' leren onze leerlingen in de eerste graad geleidelijk vertrouwd raken met het verwerken van grote leerstofgehelen.
Voor de hoofdvakken (Frans, Nederlands en wiskunde) zijn er vier examenperiodes: oktober, december, maart en juni. Door het eerste trimester op te splitsen, geven we de leerlingen een eerste keer de kans om examens en dus grotere gehelen onder begeleiding van de vakleerkrachten voor te bereiden.
Voor de overige vakken is er in de eerste graad van de A-stroom permanente evaluatie. Dit is een combinatie van taken, kleine en grote toetsen. Hierdoor ervaren de leerlingen dat regelmatig werken loont.
 
In de B-stroom zijn er voor alle vakken permanente evaluatie. Voor onze leerlingen in 1b en bvl spelen de vaardigheden een nog grotere rol in het lesgebeuren. Dan is het vanzelfsprekend dat deze voortdurend (=permanent) worden geëvalueerd.
 
Bij het kerstrapport krijgen de leerlingen eveneens een zelfevaluatiefiche die o.m. peilt naar hun studiemethode. Het is belangrijk dat iedere leerling zelf haar/zijn eigen studiemethode goed evalueert. 'Leren' is immers een werkwoord. Soms is het niet de leerstof die de leerlingen de das omdoet maar de manier waarop ze met leerstof omgaan. En dat wil de school ten alle tijde vermijden!
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be