Begeleidingsteam

Een leerling op onze school heeft een team van leerkrachten/begeleiders die hem/haar met raad en daad bij staat.
De vakleerkrachten zijn er niet enkel om 'les tegeven', maar zorgen ook voor de opvang in eerste lijn. 
 
De belangrijkste persoon in die schakel, die we leerlingbegeleiding noemen, is de klastitularis.
Dit is een leerkracht die verschillende uren in die klas komt en dus goed geplaatst is om dagdagelijkse, kleine problemen van de leerling op te lossen.
Broederschool Stekene heeft het geluk te kunnen terugvallen op een degelijk, gemotiveerd en dynamisch schoolteam dat de zorg voor zijn leerlingen centraal plaatst.
 
Soms hebben leerlingen niet enkel te maken met de 'alledaagse kleine bekommernissen', maar worden zij geconfronteerd met problemen van ernstiger aard: fysieke of psychische problemen, leermoeilijkheden, een moeilijke gezinssituatie ... In dat geval pleegt de titularis overleg met de mensen van de leerlingbegeleiding. Dat zijn begeleiders die lesvrij worden gemaakt om leerlingen (en hun ouders) op te vangen. Zij zoeken samen met alle betrokken partijen (ouders, leerlingen, leerkrachten en begeleiders naar een oplossing.)
 
Voor onze school is de cel leerlingbegeleiding samengesteld uit:
De leerlingbegeleiders plegen wekelijks overleg met de directie en de CLB-medewerkers. Zij leggen, indien nodig, ook contact met instanties en hulpverleners buiten de school.
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be