3 TSO: Nijverheid

3 TSO [EM & MT]

elektromechanica [EM]

mechanische technieken [MT]

godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

wiskunde

5

3

geschiedenis

1

1

aardrijkskunde

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

toegepaste fysica

1


toegepaste chemie

1


natuurwetenschappen


1

elektriciteit

3


schakeltechnieken

2


energiekringen TV + PV


2

mechanica

3

2

mechanica CAD/CAM (TT)

2

2

mechanische constructies TV + PV


10

realisaties mechanica TV + PV

334

34

 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17
9190 Stekene
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be