Studierichtingsprofielen 2de graad
Wat is voor jou de beste studierichting? Iedereen heeft wel bepaalde talenten en interesses. Kijk in eerste instantie naar de richtingspecifieke vakken wanneer je de lessentabellen bestudeert. Op basis van die vakken werden alle studierichtingen ingedeeld in zogenaamde DOMEINEN.

Bepaalde richtingen zijn domeinoverschrijdend d.w.z. dat ze reeds hun focus leggen op bepaalde interesses en richtingspecifiekevakken, maar dat ze daarnaast ook zorgen voor een verdiepte basisvorming. Dankzij die verdiepte basisvorming is de overstap naar andere studierichtingen later nog eenvoudiger t.o.v. de eerder domeingebonden studierichtingen. Op onze campus worden studierichtingen uit de domeinen economie, STEM, taal & cultuur en sport georganiseerd.

Vanaf de tweede graad worden de verschillende studierichtingen onderverdeeld in drie groepen op basis van hun uiteindelijke doel of FINALITEIT. Ze geven duidelijker aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Leerlingen die willen doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs kiezen best voor een studierichting behorende tot de doorstroomfinaliteit (D). Studierichtingen met een arbeidsmarktfinaliteit (A) hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een verdere specialisatie. Er zijn ook studierichtingen met de dubbele finaliteit (D/A) d.w.z. dat doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs mogelijk is. Na het volgen van een studierichting met de dubbele finaliteit kan je doorstromen naar professionele bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen.
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be