Courant

Deze nieuwsbrief van de Broederscholen verschijnt 1 maal per schooljaar en wil de lezer laten meegenieten van het reilen en zeilen van onze verschillende Broederscholen. 
Alhoewel de geschetste impressies slechts een klein deel van onze activiteiten uitmaken, geven ze aan dat de Broederscholen 'levende' scholen zijn met de focus op de leerling. 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be