Wat is CLIL?

CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. De leerinhouden van een niet-taalvak, zoals godsdienst of economie, worden hierbij geïntegreerd met het verwerven van een vreemde taal. De vreemde taal is op onze school het Engels.

Een CLIL-les wordt niet simpelweg in het Engels gegeven. Onze CLIL-lerares godsdienst zal Engels én Nederlands gebruiken in de godsdienstles, en zal de leerlingen ook taalactiviteiten aanbieden. Hierdoor verwerven de jongeren tegelijkertijd kennis en vaardigheden zowel voor godsdienst als voor de nieuwe taal Engels. De CLIL-leerlingen bereiken voor het zaakvak ook dezelfde doelstellingen als de niet-CLIL-leerlingen.


CLIL-onderwijs in Stekene

Vanaf schooljaar 2017-2018 starten we in het eerste leerjaar A met CLIL-onderwijs. Ook in het vierde jaar ASO wordt er 1 uur economie in het Engels gegeven. In beide gevallen bijzonder zinvol i.f.v. het verwerven van de nodige talenkennis en bedenk dat dit ook een prima voorbereiding is op het CLIL-onderwijs in de derde graad economie op de Broederschool te Sint-Niklaas.
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be