Schooluren

Behalve op woensdag omvat een schooldag 7 lesuren van 50 minuten : 4 in de voormiddag, 3 in de namiddag.            

Sommige klassen hebben evenwel nog een 8ste lesuur omwille van het programma of omwille van bepaalde klassplitsingen.

07u50 Schoolpoorten open 12u00 Middagpauze
08u20 Leerlingen aanwezig 12u55 Leerlingen aanwezig
08u25 1e lesuur 13u00 5e lesuur
09u15 2e lesuur 13u50 6e lesuur
10u05 Pauze 14u40 Pauze
10u20 3e lesuur 14u55 7e lesuur (1)
11u10 4e lesuur 15u45 8e lesuur (2)


(1) Leerlingen zonder achtste lesuur, eindigen na het zevende lesuur (te 15u45) hun lesdag.  Er is voor hen, vrijblijvend, de mogelijkheid om de avondstudie te volgen.

(2) Indien de leerkracht van het achtste lesuur door omstandigheden afwezig is, mogen de leerlingen naar huis om 15u45 uur.

 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be