Schoolboeken  

 

 

In tegenstelling tot de lagere school zijn handboeken in het middelbaar onderwijs niet gratis. Er kan zelfs gesteld worden dat de handboeken de belangrijkste uitgave vormen voor een leerling van de middelbare school.

Op onze school maken we een onderscheid tussen boeken die gehuurd en/of gekocht worden.
De boeken die gehuurd worden zijn de eigenlijke hand- of bronnenboeken. Ze zijn eigendom van de school en worden op het einde van het schooljaar terugbezorgd. Vanzelfsprekend rekenen we erop dat ze in goede staat blijven.

Andere boeken moeten gekocht worden. Dit zijnboeken waarin geschreven wordt door de leerlingen en die dus strikt persoonlijk zijn. Ook naslagwerken (o.a. atlas, woordenboek …) die leerlingen over de jaren heen gebruiken, worden daarbij gerekend.

Het aankopen van boeken kan via de school gebeuren, maar ook via de boekhandel. Wie dit via de school doet, komt op het eind van de vakantie het boekenpakket ophalen in de polyvalente zaal tijdens de vooraf gemelde tijdstippen. Je kan je boeken online bestellen via de website van de school.
Boekenlijsten met waar mogelijk richtprijzen worden aan nieuwe leerlingen meegegeven bij de inschrijving. Daarnaast krijgt de leerlingen ook een persoonlijke gebruikersnaam en inlogcode. Leerlingen die al op school zijn ingeschreven, krijgen deze lijst reeds eind juni bij het afhalen van het jaarrapport. Wanneer de boekenlijst voor 15 augustus in ons bezit is, zal je gepersonaliseerde boekenpakket klaar liggen op onze boekenbeurs.

Voor dit pakket dient wel een voorschot betaald te worden bij afhaling. Voor leerlingen uit de ASO- of TSO-stroom bedraagt dit voorschot 150 euro. Voor leerlingen uit de BSO-richtingen gaat het om 100 euro. De definitieve afrekening gebeurt bij de eerste schoolrekening.

 

 

 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be