Schoolboeken  

 

 

In tegenstelling tot de lagere school zijn handboeken in het middelbaar onderwijs niet gratis. Er kan zelfs gesteld worden dat de handboeken de belangrijkste uitgave vormen voor een leerling van de middelbare school.

Op onze school maken we een onderscheid tussen boeken die gehuurd en/of gekocht worden.
De boeken die gehuurd worden zijn de eigenlijke hand- of bronnenboeken. Ze zijn eigendom van de school en worden op het einde van het schooljaar terugbezorgd. Vanzelfsprekend rekenen we erop dat ze in goede staat blijven.

Andere boeken moeten gekocht worden. Dit zijn boeken waarin geschreven wordt door de leerlingen en die dus strikt persoonlijk zijn. Ook naslagwerken (o.a. atlas, woordenboek …) die leerlingen over de jaren heen gebruiken, worden daarbij gerekend.

Je kan je boeken online bestellen via deze website.
Boekenlijsten met - waar mogelijk -  richtprijzen worden aan nieuwe leerlingen meegegeven bij de inschrijving en/of op het einde van het schooljaar.


 

 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be