Participatieorganen

 

Op school kan en mag je meepraten. Communicatie en samenwerking zijn immers zeer belangrijk. Ouders wisselen met mekaar, de directie en leerkrachten van gedachten in het oudercomité, voor de leerlingen is er de leerlingenraad. Op deze manier kunnen we alle participanten van onze school gehoor geven.


 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be